Ovo je rang lista za sezonu 2009/10 prema odigranim klupskim turnirima.

Broj Ime Broj bodova Broj turnira
1   Frano Mozara 210,19 39
2   Miše Jančić 199,94 51
3   Frano Jančić 177,96 50
4   Dubravka Zvrko 166,78 28
5   Ivica Obad 161,96 25
6   Ana Čeović 149,73 26
7   Toni Radić 137,02 31
8   Frano Staničić 120,39 21
9   Ivana Cvjetanović 117,62 18
10   Niko Dubčić 116,28 45
11   Antun Matana 108,87 30
12   Luko Dalmatin 97,10 17
13   Srđan Golubović 79,37 39
14   Tomislav Mačai 77,10 2
15   Velibor Puzović 62,53 6
16   Joško Đilović 50,32 23
17   Titomir Zokić 42,85 5
18   Ivana Frka 38,32 29
19   Ivo Frka 37,58 29
20   Jerry Kovac 18,45 8
21   Teo Tomšić 17,31 4
22   Nikoleta Eden-Kravarović 16,36 16
23   Marko Moretti 16,33 9
24   Nenad Stanković 15,27 5
25   Amela Obad 9,67 2
26   Đivo Tikvica 8,46 3
27   Biserka Jančić 3,07 3
28   Sule Muratović 2,33 40
29   Jadranka Tomšić 0,00 1
30   Aleksandar Medan 0,00 1
31   Damir Gabeljić 0,00 4
32   Ivica Šakota 0,00 6
33   Maro Dabelić 0,00 7
34   Višnja Muratović 0,00 40