Tomislav Mačai

Datum rođenja: 7.5.1975.
E mail: tomislav.macai@du.tel.hr
Telefon doma: 020/485-386
Telefon na poslu:
GSM: 091/531-4516