Ovo je rang lista za sezonu 2013/14 prema odigranim klupskim turnirima.

Broj Ime Broj bodova Broj turnira
1   Đivo Tikvica 306,12 60
2   Toni Radić 220,44 40
3   Miše Jančić 215,75 40
4   Velibor Puzović 170,73 39
5   Ivica Obad 147,11 37
6   Niko Dubčić 146,90 52
7   Dejan Škero 144,72 36
8   Frano Jančić 142,32 47
9   Joško Đilović 135,63 35
10   Andrija Martić 115,27 39
11   Dubravka Zvrko 106,50 37
12   Frano Mozara 104,93 33
13   Frano Staničić 69,79 27
14   Srđan Golubović 63,73 42
15   Antun Matana 62,60 28
16   Sule Muratović 55,57 57
17   Višnja Muratović 55,57 58
18   Vedran Košta 43,02 37
19   Ana Čeović 41,67 15
20   Ivana Cvjetanović 39,86 14
21   Saša Mišić 32,77 7
22   Boško Mišić 32,77 9
23   Zdenko Stanković 32,70 26
24   Maja Kučić Kržić 30,89 14
25   Jerry Kovac 30,76 31
26   Ivo Frka 21,97 15
27   Jasna Božičević 19,90 3
28   Rade Garić 14,29 23
29   Tomislav Mačai 10,37 1
30   Marko Vukušić 6,83 6
31   Ivana Frka 6,34 14
32   Marijana Miloslavić 4,16 9
33   Božidarka Njirić 0,00 4
34   Aljoša Nikolić 0,00 7