Ovo je rang lista za sezonu 2005/06 prema odigranim klupskim turnirima.

Broj Ime Broj bodova Broj turnira
1   Niko Dubčić 82,49 24
2   Ana Čeović 78,06 28
3   Frano Mozara 78,06 30
4   Dubravka Zvrko 57,70 17
5   Antun Matana 55,02 27
6   Titomir Zokić 52,48 27
7   Ivica Obad 41,69 10
8   Frano Staničić 40,16 9
9   Đivo Tikvica 40,00 10
10   Jerry Kovac 22,02 9
11   Tomislav Mačai 18,17 7
12   Maro Dabelić 16,37 14
13   Mišo Jančić 16,31 7
14   Vice Baljević 8,50 3
15   Nike Ivić 7,78 13
16   Amela Obad 3,37 1
17   Frano Jančić 2,33 1
18   Jasna Božičević 0,00 1
19   Luko Dalmatin 0,00 1
20   Biserka Jančić 0,00 2