Prvenstvo kluba 2017 (6. kolo) - 08.06.2017.
1.
N
-
pik K8764
herc 8
karo A103
tref AKQ2
par: 450
4 by N
pik J93
herc QJ9
karo J64
tref J643
pik 105
herc AK10754
karo K82
tref 75
16
6 10
8
pik AQ2
herc 632
karo Q975
tref 1098
tref karo herc pik NT
N 4 4 - 5 1
S 4 4 - 5 1
E - - 1 - -
W - - 1 - -
2.
E
NS
pik
herc 8652
karo J1093
tref K8432
par: -200
6 by S
pik AK873
herc KJ3
karo AQ754
tref
pik J1052
herc Q10974
karo K6
tref 107
4
17 6
13
pik Q964
herc A
karo 82
tref AQJ965
tref karo herc pik NT
N 5 - - - -
S 5 - - - 1
E - - 4 5 -
W - 1 5 5 -
3.
S
EW
pik 1086
herc Q832
karo 82
tref KJ84
par: -660
3NT by W
pik KQ
herc A64
karo A9654
tref A109
pik A42
herc J105
karo QJ10
tref Q762
6
17 10
7
pik J9753
herc K97
karo K73
tref 53
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 5 2 2 5
W 4 5 3 2 5
4.
W
ALL
pik 8
herc QJ10965
karo Q9743
tref 3
par: -630
4NT by E
pik J10543
herc 873
karo 2
tref KQJ8
pik Q62
herc K4
karo AKJ85
tref A72
5
7 17
11
pik AK97
herc A2
karo 106
tref 109654
tref karo herc pik NT
N - - 2 - -
S - - 2 - -
E 2 - - 3 4
W 1 - - 3 3
5.
N
NS
pik 654
herc A103
karo AQ6
tref J985
par: -110
1 by E
pik AJ102
herc K6
karo KJ9532
tref A
pik Q98
herc QJ42
karo 108
tref Q732
11
16 7
6
pik K73
herc 9875
karo 74
tref K1064
tref karo herc pik NT
N 1 - - - -
S 1 - - - -
E - 3 1 2 -
W - 3 1 2 -
6.
E
EW
pik J732
herc KJ765
karo J7
tref 95
par: -300
5 by S
pik A
herc 2
karo AK10643
tref QJ1083
pik 1084
herc 983
karo Q82
tref A742
6
14 6
14
pik KQ965
herc AQ104
karo 95
tref K6
tref karo herc pik NT
N - - 2 3 -
S - - 2 3 -
E 5 5 - - 2
W 5 5 - - 2
7.
S
ALL
pik KQ105
herc A7
karo KJ8
tref J932
par: 620
4 by S
pik
herc QJ85
karo 973
tref KQ10754
pik A863
herc K1092
karo Q54
tref A6
14
8 13
5
pik J9742
herc 643
karo A1062
tref 8
tref karo herc pik NT
N - 1 - 4 -
S - 2 - 4 -
E 2 - 2 - -
W 2 - 2 - -
8.
W
-
pik 752
herc 10875
karo K764
tref A2
par: -140
1 by W
pik 1086
herc 3
karo 983
tref QJ10753
pik AKQ
herc QJ9642
karo AQJ
tref 6
7
3 19
11
pik J943
herc AK
karo 1052
tref K984
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 2 3 2 2
W 4 2 3 2 2
9.
N
EW
pik K6532
herc J1063
karo AKJ10
tref
par: 990
6NT by N
pik AJ7
herc 9
karo 975432
tref 952
pik 94
herc Q752
karo
tref KJ108763
12
5 6
17
pik Q108
herc AK84
karo Q86
tref AQ4
tref karo herc pik NT
N - 4 5 4 6
S - 4 4 4 6
E 1 - - - -
W 2 - - - -
10.
E
ALL
pik K97
herc Q8
karo 83
tref AQ9742
par: 620
4 by N
pik 52
herc 7654
karo K7652
tref J5
pik AQJ64
herc 109
karo 94
tref K1086
11
4 10
15
pik 1083
herc AKJ32
karo AQJ10
tref 3
tref karo herc pik NT
N 2 2 4 1 3
S 1 1 3 - 2
E - - - - -
W - - - - -
11.
S
-
pik 74
herc K43
karo 10432
tref KJ92
par: 800
6 by W
pik AKQJ52
herc 109
karo J
tref 10653
pik 9863
herc Q2
karo K9865
tref Q8
7
11 7
15
pik 10
herc AJ8765
karo AQ7
tref A74
tref karo herc pik NT
N 5 3 6 - 1
S 5 3 6 - 1
E - - - 2 -
W - - - 2 -
12.
W
NS
pik 103
herc AQ96
karo KQJ104
tref 96
par: 110
3 by N
pik J92
herc J72
karo 753
tref 10843
pik AK4
herc K853
karo A9
tref KQJ5
12
2 20
6
pik Q8765
herc 104
karo 862
tref A72
tref karo herc pik NT
N - 3 - 1 -
S - 2 - 1 -
E 2 - 1 - 1
W 2 - 1 - 1
13.
N
ALL
pik QJ9
herc 108742
karo 10985
tref 5
par: -1440
6NT by E
pik K3
herc 5
karo A3
tref KJ1098732
pik 87
herc AQ63
karo KQJ62
tref A6
3
11 16
10
pik A106542
herc KJ9
karo 74
tref Q4
tref karo herc pik NT
N - - - 1 -
S - - - 1 -
E 6 6 1 - 6
W 6 6 1 - 6
14.
E
-
pik KJ98
herc Q5
karo A9764
tref 92
par: 460
3NT by S
pik Q53
herc AK64
karo 32
tref 10764
pik 10764
herc 10982
karo QJ
tref J85
10
9 4
17
pik A2
herc J73
karo K1085
tref AKQ3
tref karo herc pik NT
N 4 5 3 4 5
S 4 5 3 4 5
E - - - - -
W - - - - -
15.
S
NS
pik AK
herc 732
karo 83
tref KJ10632
par: 120
1NT by S
pik 96432
herc 54
karo KJ7
tref A98
pik 10
herc AQ1086
karo 10654
tref Q54
11
8 8
13
pik QJ875
herc KJ9
karo AQ92
tref 7
tref karo herc pik NT
N 2 1 - 2 2
S 2 1 - 2 2
E - - - - -
W - - - - -
16.
W
EW
pik 9842
herc 84
karo Q1072
tref 943
par: -1430
6 by W
pik A763
herc K72
karo A953
tref J6
pik KJ
herc QJ10653
karo
tref AK1082
2
12 14
12
pik Q105
herc A9
karo KJ864
tref Q75
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 1 6 2 2
W 5 1 6 2 2
17.
N
-
pik Q954
herc J73
karo J1075
tref 42
par: 90
1NT by N
pik A10872
herc 10
karo A982
tref 873
pik J6
herc AK986
karo K64
tref J106
4
8 12
16
pik K3
herc Q542
karo Q3
tref AKQ95
tref karo herc pik NT
N - - - - 1
S - - - - 1
E - 1 1 1 -
W - 1 1 1 -
18.
E
NS
pik 93
herc AK742
karo Q65
tref A94
par: 620
4 by S
pik 64
herc Q9653
karo J743
tref QJ
pik A875
herc J10
karo AK
tref 76532
13
6 12
9
pik KQJ102
herc 8
karo 10982
tref K108
tref karo herc pik NT
N 2 3 1 4 3
S 2 3 1 4 3
E - - - - -
W - - - - -
19.
S
EW
pik A874
herc 863
karo KJ9
tref QJ7
par: -500
5 by S
pik KJ109
herc KQ9
karo 852
tref 852
pik Q62
herc A7542
karo AQ63
tref K
11
9 15
5
pik 53
herc J10
karo 1074
tref A109643
tref karo herc pik NT
N 2 - - - -
S 2 - - - -
E - 3 4 4 -
W - 3 4 4 -
20.
W
ALL
pik K942
herc K962
karo K5
tref 1043
par: -620
4 by W
pik Q1085
herc 3
karo J62
tref KJ865
pik AJ76
herc AQ1075
karo A984
tref
9
7 15
9
pik 3
herc J84
karo Q1073
tref AQ972
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 2 2 4 2
W 1 2 2 4 2
21.
N
NS
pik J6432
herc QJ94
karo Q9
tref 104
par: -110
2 by E
pik Q10985
herc 8
karo A762
tref A98
pik K
herc AK106532
karo 54
tref 762
6
10 10
14
pik A7
herc 7
karo KJ1083
tref KQJ53
tref karo herc pik NT
N 2 2 - 1 1
S 2 2 - 1 1
E - - 2 - -
W - - 2 - -
22.
E
EW
pik 742
herc J1032
karo 32
tref A1043
par: -630
3NT by E
pik AQ3
herc K8765
karo Q104
tref K5
pik KJ1096
herc A4
karo A8
tref J962
5
14 13
8
pik 85
herc Q9
karo KJ9765
tref Q87
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 1 4 4 4
W 3 1 3 4 4
23.
S
ALL
pik J5
herc A963
karo 7543
tref 963
par: -600
3NT by W
pik A963
herc 4
karo QJ982
tref Q74
pik 872
herc KQJ7
karo A
tref AK852
5
9 17
9
pik KQ104
herc 10852
karo K106
tref J10
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 4 4 1 3 3
W 4 4 1 3 3
24.
W
-
pik 1073
herc J876
karo QJ
tref AQ92
par: 800
6 by W
pik A42
herc 543
karo A854
tref K53
pik KQJ9865
herc 10
karo 97
tref 764
10
11 6
13
pik
herc AKQ92
karo K10632
tref J108
tref karo herc pik NT
N 5 4 6 - -
S 5 4 6 - -
E - - - 2 -
W - - - 2 -