Prvenstvo kluba 2017 (1. kolo) - 08.06.2017.
1.
N
-
pik 109764
herc 765
karo J
tref Q1074
par: -430
4NT by E
pik A2
herc J43
karo A875
tref J986
pik KJ
herc KQ1092
karo K1093
tref A5
3
10 16
11
pik Q853
herc A8
karo Q642
tref K32
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 1 5 4 - 4
W 1 5 4 - 3
2.
E
NS
pik K6
herc AQ1095
karo 974
tref J75
par: -120
1NT by E
pik AQ83
herc KJ32
karo QJ82
tref K
pik J5
herc 764
karo AK10
tref Q10983
10
16 10
4
pik 109742
herc 8
karo 653
tref A642
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 2 1 1 2
W 1 2 2 1 2
3.
S
EW
pik J10976
herc Q96
karo A106
tref J9
par: -600
5 by W
pik A
herc 1083
karo KQ873
tref Q1082
pik KQ43
herc 2
karo J954
tref AK53
8
11 13
8
pik 852
herc AKJ754
karo 2
tref 764
tref karo herc pik NT
N - - 1 - -
S - - 1 - -
E 3 5 - - -
W 3 5 - - -
4.
W
ALL
pik A
herc K3
karo KJ87532
tref K63
par: 600
5 by N
pik J106
herc A10654
karo 10
tref AJ82
pik Q97
herc QJ98
karo Q6
tref Q1094
14
10 9
7
pik K85432
herc 72
karo A94
tref 75
tref karo herc pik NT
N - 5 - 3 3
S - 5 - 3 3
E 1 - 2 - -
W 1 - 2 - -
5.
N
NS
pik A7
herc J97
karo AQ9
tref J8743
par: -140
2 by E
pik 5
herc K6432
karo 642
tref AK65
pik QJ1063
herc AQ85
karo 853
tref 9
12
10 9
9
pik K9842
herc 10
karo KJ107
tref Q102
tref karo herc pik NT
N 2 1 - 1 -
S 2 1 - 1 -
E - - 3 - 1
W - - 3 - 1
6.
E
EW
pik Q9
herc A84
karo QJ732
tref K43
par: 430
3NT by S
pik 10762
herc KQ75
karo 9
tref J972
pik J854
herc 62
karo AK84
tref 1085
12
6 8
14
pik AK3
herc J1093
karo 1065
tref AQ6
tref karo herc pik NT
N 3 4 3 1 4
S 3 4 3 1 4
E - - - - -
W - - - - -
7.
S
ALL
pik K62
herc 1095
karo AJ109
tref AK10
par: 1440
6NT by S
pik 10874
herc 4
karo 72
tref QJ8764
pik J3
herc QJ86
karo 654
tref 9532
15
3 4
18
pik AQ95
herc AK732
karo KQ83
tref
tref karo herc pik NT
N 2 6 6 5 6
S 2 6 6 5 6
E - - - - -
W - - - - -
8.
W
-
pik K9
herc AKJ42
karo A432
tref 92
par: 90
1NT by N
pik AJ53
herc 9873
karo 97
tref 1084
pik 8642
herc Q105
karo KQJ
tref AK3
15
5 15
5
pik Q107
herc 6
karo 10865
tref QJ765
tref karo herc pik NT
N 2 2 1 - 1
S 2 2 1 - 1
E - - - 1 -
W - - - 1 -
9.
N
EW
pik J73
herc A1098
karo Q108
tref J72
par: 110
1 by N
pik Q108
herc KJ63
karo 432
tref K84
pik A94
herc Q42
karo J76
tref Q1063
8
9 9
14
pik K652
herc 75
karo AK95
tref A95
tref karo herc pik NT
N 1 2 1 2 1
S - 2 1 2 1
E - - - - -
W - - - - -
10.
E
ALL
pik KQJ52
herc 74
karo AQ97
tref 102
par: -1440
6NT by W
pik 8
herc J32
karo K642
tref KJ863
pik A106
herc AKQ1095
karo J8
tref AQ
12
8 20
0
pik 9743
herc 86
karo 1053
tref 9754
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 5 2 5 1 5
W 6 3 6 1 6
11.
S
-
pik AJ1072
herc 4
karo K87
tref K962
par: 400
3NT by N
pik K986
herc K976
karo 10
tref AJ108
pik Q5
herc 1085
karo Q6542
tref Q73
11
11 6
12
pik 43
herc AQJ32
karo AJ93
tref 54
tref karo herc pik NT
N 2 3 2 3 3
S 2 3 2 2 2
E - - - - -
W - - - - -
12.
W
NS
pik A987642
herc J876
karo Q5
tref
par: -430
3NT by W
pik KQ1053
herc 4
karo AJ10
tref A876
pik J
herc AQ1093
karo K983
tref Q32
7
14 12
7
pik
herc K52
karo 7642
tref KJ10954
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 3 2 2 4
W 2 3 3 2 4
13.
N
ALL
pik 74
herc J7
karo J9
tref AKQJ862
par: -1400
7 by N
pik AKJ86
herc A82
karo 53
tref 1053
pik Q10952
herc Q
karo AKQ1064
tref 4
12
12 13
3
pik 3
herc K1096543
karo 872
tref 97
tref karo herc pik NT
N 2 - 2 - -
S 2 - 2 - -
E - 6 - 6 -
W - 6 - 6 -
14.
E
-
pik AQJ
herc Q742
karo Q76
tref J93
par: 450
4 by S
pik K6
herc AKJ1063
karo KJ2
tref 108
pik 43
herc 985
karo 95
tref AQ7652
12
15 6
7
pik 1098752
herc
karo A10843
tref K4
tref karo herc pik NT
N - 5 - 5 1
S - 5 - 5 1
E 2 - 2 - -
W 2 - 2 - -
15.
S
NS
pik AQ102
herc KJ
karo AKQ4
tref A104
par: 660
4NT by N
pik 8753
herc 96
karo 10952
tref 865
pik K4
herc AQ8742
karo J83
tref J2
23
0 11
6
pik J96
herc 1053
karo 76
tref KQ973
tref karo herc pik NT
N 5 4 2 5 5
S 4 4 2 4 4
E - - - - -
W - - - - -
16.
W
EW
pik A754
herc 98753
karo Q54
tref 7
par: -650
4 by W
pik K63
herc
karo AKJ986
tref AK53
pik QJ108
herc KQJ106
karo 7
tref J42
6
18 10
6
pik 92
herc A42
karo 1032
tref Q10986
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 3 4 3 5 4
W 3 5 3 5 4
17.
N
-
pik 9
herc K5432
karo Q743
tref KQ3
par: 110
2 by N
pik A62
herc A6
karo J986
tref J1076
pik QJ43
herc QJ98
karo A5
tref 984
10
10 10
10
pik K10875
herc 107
karo K102
tref A52
tref karo herc pik NT
N 1 1 1 2 1
S 1 1 1 2 1
E - - - - -
W - - - - -
18.
E
NS
pik Q4
herc J62
karo 10752
tref K1076
par: -450
4 by E
pik K10953
herc Q87
karo Q93
tref A3
pik A86
herc AK43
karo KJ84
tref 52
6
11 15
8
pik J72
herc 1095
karo A6
tref QJ984
tref karo herc pik NT
N - - - - -
S - - - - -
E 1 4 4 5 2
W 1 4 4 5 2
19.
S
EW
pik Q954
herc J973
karo 75
tref KQ8
par: -100
4 by S
pik
herc K42
karo Q98643
tref J942
pik A763
herc 65
karo KJ
tref A10753
8
6 12
14
pik KJ1082
herc AQ108
karo A102
tref 6
tref karo herc pik NT
N - - 2 3 -
S - - 2 3 -
E 4 3 - - -
W 4 3 - - -
20.
W
ALL
pik 10
herc 109863
karo K10
tref J10962
par: 600
3NT by N
pik 7632
herc A754
karo 93
tref K73
pik QJ95
herc KQ2
karo Q7652
tref Q
4
7 12
17
pik AK84
herc J
karo AJ84
tref A854
tref karo herc pik NT
N 5 2 2 1 3
S 5 2 2 1 3
E - - - - -
W - - - - -
21.
N
NS
pik K
herc 98764
karo A10
tref AQ1075
par: -450
4 by E
pik AJ7642
herc A52
karo K96
tref J
pik Q10983
herc 3
karo Q74
tref K982
13
13 7
7
pik 5
herc KQJ10
karo J8532
tref 643
tref karo herc pik NT
N 1 - 3 - -
S 1 - 3 - -
E - - - 5 1
W - - - 5 1
22.
E
EW
pik 6
herc 10632
karo 975
tref AJ972
par: 110
2 by S
pik J54
herc J7
karo QJ63
tref K1064
pik K7
herc AK985
karo A102
tref Q85
5
8 16
11
pik AQ109832
herc Q4
karo K84
tref 3
tref karo herc pik NT
N - - - 2 -
S - - - 2 -
E 1 2 1 - -
W 1 2 1 - -
23.
S
ALL
pik 9763
herc KQ86
karo Q5
tref K92
par: 500
4 by W
pik QJ105
herc A5
karo 842
tref A754
pik AK84
herc 74
karo J963
tref QJ6
10
11 11
8
pik 2
herc J10932
karo AK107
tref 1083
tref karo herc pik NT
N - - 4 - -
S - - 4 - -
E 1 - - 2 -
W 1 - - 2 -
24.
W
-
pik A5432
herc 6
karo A103
tref A763
par: 420
4 by N
pik Q
herc KQ932
karo KQ852
tref J2
pik K109
herc A10875
karo 976
tref Q5
12
13 9
6
pik J876
herc J4
karo J4
tref K10984
tref karo herc pik NT
N 4 - - 4 1
S 4 - - 4 1
E - 2 2 - -
W - 2 2 - -