Ponedjeljak
25.09.2023.

1. Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 133,00 61,57%
2. Jovančević Robert - Žilić Ivica 129,00 59,72%
  Skitarelić Nenad - Vila Želimir 129,00 59,72%
4. Kvajo Zoran - Poklepović Marin 116,00 53,70%
5. Matković Lovro - Marušić Ozren 113,00 52,31%
6. Peroš Gordana - Starčević Marijan 109,00 50,46%
7. Doričić Jasna - Erceg Iva 101,00 46,76%
8. Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter 89,00 41,20%
  Glad Slavica - Suljagić Salih 89,00 41,20%
10. Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran 72,00 33,33%