Četvrtak
21.09.2023.

1. Kvajo - Poklepović 25
2. Škreblin - Erceg 15
  Matković - Marušić 15
4. Starčević - Peroš 9
5. Ravlić - Sclaunich 4
6. Glavić - Fabijanić -7
7. Jovančević - Žilić -8
8. Glad - Suljagić -12
  Cetina - Barbieri -12
10. Vila - Skitarelić -29