Ponedjeljak
11.09.2023.

1. Peroš Gordana - Starčević Marijan 140,00 64,81%
2. Glad Slavica - Suljagić Salih 119,00 55,09%
3. Jovančević Robert - Žilić Ivica 116,00 53,70%
  Vila Želimir - Cetina Mate 116,00 53,70%
5. Ravlić Tamara - Sclaunich Jane 111,00 51,39%
6. Butković Vedran - Lautar Orlando 104,00 48,15%
7. Doričić Jasna - Erceg Iva 100,00 46,30%
8. Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter 99,00 45,83%
9. Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran 90,00 41,67%
10. Karnelutti Ana - Kvajo Zoran 85,00 39,35%