Ponedjeljak
21.08.2023.

1. Doričić Jasna - Kvajo Zoran 136,12 63,02%
2. Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 127,90 59,21%
3. Jovančević Robert - Žilić Ivica 126,65 58,63%
4. Skitarelić Nenad - Vila Želimir 120,40 55,74%
5. Peroš Gordana - Starčević Marijan 115,40 53,43%
6. Erceg Iva - Sclaunich Jane 112,90 52,27%
7. Karnelutti Ana - Komnenović Irena 92,90 43,01%
8. Glad Slavica - Suljagić Salih 90,40 41,85%
9. Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter 71,65 33,17%