Ponedjeljak
31.07.2023.

1. Karnelutti Ana - Komnenović Irena 161,20 59,70%
2. Cetina Mate - Starčević Marijan 153,00 56,67%
3. Doričić Jasna - Butković Vedran 146,20 54,15%
4. Glad Slavica - Suljagić Salih 143,80 53,26%
5. Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 143,00 52,96%
6. Erceg Iva - Žagar Boris 142,00 52,59%
7. Vila Želimir - Skitarelić Nenad 138,80 51,41%
8. Kvajo Zoran - Kesić Luka 138,00 51,11%
9. Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter 131,60 48,74%
10. Jovančević Robert - Žilić Ivica 123,60 45,78%
11. Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran 105,40 39,04%
12. Butković Miljenko - Rex Ninoslav 93,40 34,59%