Četvrtak
18.07.2023.

1. Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 127,90 59,21%
2. Glavić Zoran - Fabijanić Dražen 127,53 59,04%
3. Kvajo Zoran - Poklepović Marin 122,90 56,90%
4. Jovančević Robert - Žilić Ivica 122,45 56,69%
5. Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter 119,95 55,53%
6. Vila Želimir - Starčević Marijan 102,90 47,64%
7. Erceg Iva - Žagar Boris 98,70 45,69%
8. Glad Slavica - Suljagić Salih 92,90 43,01%
9. Doričić Jasna - Butković Vedran 81,65 37,80%