Ponedjeljak
10.07.2023.

1. Glavić Zoran - Fabijanić Dražen 160,80 59,56%
2. Žilić Ivica - Jovančević Robert 153,60 56,89%
3. Vila Želimir - Starčević Marijan 152,40 56,44%
4. Serdinšek Dunja - Kancijanić Valter 147,60 54,67%
5. Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 141,60 52,44%
6. Kvajo Zoran - Poklepović Marin 136,80 50,67%
7. Karnelutti Ana - Komnenović Irena 129,00 47,78%
8. Glad Slavica - Suljagić Salih 128,40 47,56%
9. Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran 127,80 47,33%
10. Doričić Jasna - Mihalović Luka 117,60 43,56%
11. Erceg Iva - Žagar Boris 116,40 43,11%