Četvrtak
06.07.2023.

1. Skitarelić - Vila 53
2. Kvajo - Poklepović 35
3. Glad - Suljagić 20
4. Žilić - Jovančević 13
5. Žagar - Erceg 9
6. Starčević - Guščić 4
7. Ravlić - Škreblin -5
8. Karnelutti - Vrban -18
9. Fabijanić - Glavić -30
10. bye -81