Ponedjeljak
19.06.2023.

1. Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 222,87 61,23%
2. Marušić Ozren - Matković Lovro 214,53 58,94%
3. Erceg Iva - Žagar Boris 213,39 58,62%
4. Žilić Ivica - Jovančević Robert 208,78 57,36%
5. Glavić Zoran - Fabijanić Dražen 199,64 54,85%
6. Glad Slavica - Suljagić Salih 193,94 53,28%
7. Doričić Jasna - Butković Vedran 192,79 52,96%
8. Karnelutti Ana - Komnenović Irena 180,24 49,52%
9. Skitarelić Nenad - Vila Želimir 172,25 47,32%
10. Kvajo Zoran - Cetina Mate 167,64 46,05%
11. Rex Ninoslav - Butković Miljenko 166,51 45,74%
12. Mastrović Irena - Kancijanić Valter 166,50 45,74%
13. Peroš Gordana - Starčević Marijan 165,99 45,60%
14. Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran 157,99 43,40%
15. Rodin Jasna - Spaić Milka 143,68 39,47%