Četvrtak
01.06.2023.

1. Ravlić Tamara - Juračić Ivan 61
2. Jovančević Robert - Žilić Ivica 52
3. Skitarelić Nenad - Vila Želimir 32
4. Mihalović Luka - Kvajo Zoran 29
5. Erceg Iva - Žagar Boris 19
6. Karnelutti Ana - Starčević Marijan -1
7. Doričić Jasna - Butković Vedran -28
8. Glad Slavica - Suljagić Salih -39
9. Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran -62
10. Fućak Vida - Grbić Ivana -63