Ponedjeljak
22.05.2023.

1. Pozderac - Putić 203,83 60,66%
2. Komnenović - Skitarelić 203,09 60,44%
3. Matković - Marušić 201,18 59,87%
4. Jovančević - Žilić 189,78 56,48%
5. Erceg - Žagar 189,38 56,36%
6. Karnelutti - Vila 186,37 55,47%
7. Cetina - Kauzlarić 184,12 54,80%
8. Kvajo - Butković V. 177,11 52,71%
9. Glad - Suljagić 172,75 51,41%
10. Peroš - Starčević 161,24 47,99%
11. Mastrović - Kancijanić 151,51 45,09%
12. Gruić-Grmuša - Mihalović 143,60 42,74%
13. Fućak - Juračić 138,03 41,08%
14. Žorž - Andrijašević 136,54 40,64%
15. Kopani - Butković M. 115,27 34,31%