Dan žena
09.03.2023.

1. Peroš Gordana - Starčević Marijan 283,14 65,54%
2. Sclaunich Jane - Kvajo Zoran 261,08 60,44%
3. Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen 254,32 58,87%
4. Gvozdenovic Tanja - Skitarelić Nenad 241,11 55,81%
5. Karnelutti Ana - Fabijanić Dražen 238,58 55,23%
6. Doričić Jasna - Butković Vedran 236,61 54,77%
7. Komnenović Irena - Butković Miljenko 233,26 54,00%
8. Serdinšek Dunja - Vila Želimir 221,99 51,39%
9. Mastrović Irena - Kancijanić Valter 221,70 51,32%
10. Gruić-Grmuša Lovorka - Kesić Luka 211,87 49,04%
11. Erceg Iva - Žagar Boris 210,76 48,79%
12. Guslov Vinka - Matković Lovro 210,45 48,72%
13. Vrban Danijela - Marušić Ozren 201,47 46,64%
14. Dobrijević Stella - Juračić Ivan 199,50 46,18%
15. Fucak Vida - Kauzlarić Boris 178,97 41,43%
16. Brković Elizabeta - Brković Ninoslav 162,09 37,52%
17. Rodin Jasna - Katnić Marijan 152,26 35,25%