Četvrtak
19.01.2023.

1. Žilić - Jovančević 77
2. Erceg - Žagar 44
3. Kvajo - Poklepović 42
4. Kesić - Putić 40
5. Katnić M. - Kauzlarić 15
6. Ravlić - Škreblin 10
7. Kancijanić - Mastrović 1
  Vila - Skitarelić 1
9. Starčević - Peroš -6
10. Fabijanić - Glavić -10
  Gruić-Grmuša - Karnelutti -10
12. Doričić - Butković V. -42
13. Rodin - Florini -84
14. bye -100