Ponedjeljak
08.08.2022.

1. Kvajo - Kauzlarić 110,00 65,48%
2. Matković - Marušić 101,00 60,12%
3. Starčević - Skitarelić 95,00 56,55%
4. Doričić - Mihalović 88,00 52,38%
5. Žorž - Andrijašević 86,00 51,19%
6. Erceg - Vila 78,00 46,43%
7. Žilić - Jovančević 59,00 35,12%
8. Butković M. - Ladić 55,00 32,74%