Ponedjeljak
11.07.2022.

1. Kvajo - Poklepović 64,00 64,00%
2. Fabijanić - Glavić Z. 55,00 55,00%
3. Erceg - Žilić 50,00 50,00%
  Vila - Skitarelić 50,00 50,00%
5. Doričić - Butković V. 47,00 47,00%
6. Glad - Suljagić 34,00 34,00%