Četvrtak
31.03.2022.

1. Doričić - Butković V. 143,15 66,27%
2. Kesić - Žilić 129,15 59,79%
3. Kvajo - Karnelutti 117,90 54,58%
  Ravlić - Škreblin 117,90 54,58%
5. Vila - Skitarelić 109,15 50,53%
6. Marčelja - Vrban 107,90 49,95%
7. Erceg - Peroš 99,15 45,90%
8. Žorž - Andrijašević 87,90 40,69%
9. Butković M. - Ladić 82,90 38,38%