Četvrtak
11.01.2024.

par: Vila - Cetina
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
4 Jovančević - Fabijanić (4) 5 E 7 =  600 12 12
5 Jovančević - Fabijanić (4) 2 W 5 +2  130 -2 10
6 Jovančević - Fabijanić (4) 3 E K =  140 -4 6
25 Serdinšek - Butković V. (9) 2 W Q -1 100   -4 2
26 Serdinšek - Butković V. (9) 3 W A -1 100   -3 -1
27 Serdinšek - Butković V. (9) 3 NT W 6 -1 50   -9 -10
10 Matković - Marušić (10) 6 N Q = 1430   11 1
11 Matković - Marušić (10) 3 NT E J =  400 0 1
12 Matković - Marušić (10) 2 E 5 +3  150 6 7
22 Kancijanić - Mastrović (6) 3 NT E 2 +3  690 0 7
23 Kancijanić - Mastrović (6) 3 NT E 10 +1  630 0 7
24 Kancijanić - Mastrović (6)   N   -   -3 4
7 Doričić - Kvajo (2) 4 E 9 +1  650 0 4
8 Doričić - Kvajo (2) 4 N 8 = 420   0 4
9 Doričić - Kvajo (2) 2 W J -1 100   4 8
16 Pozderac - Putić (1) 1 NT W 10 -3 300   -3 5
17 Pozderac - Putić (1) 2 W Q +1  110 -1 4
18 Pozderac - Putić (1) 1 NT W J -1 50   -1 3
19 Erceg - Skitarelić (8) 2 S 8 = 110   2 5
20 Erceg - Skitarelić (8) 5 E 7 -2 200   11 16
21 Erceg - Skitarelić (8) 3 NT S 4 +1 630   4 20
1 Peroš - Starčević (11) 3 W A =  110 -1 19
2 Peroš - Starčević (11) 2 N A +1 140   0 19
3 Peroš - Starčević (11) 3 N 8 -2  100 2 21
13 Žorž - Andrijašević (12) 3 N 3 -2  200 2 23
14 Žorž - Andrijašević (12) 6 E 2 =  920 8 31
15 Žorž - Andrijašević (12) 2 S J = 110   0 31
                31