Četvrtak
11.01.2024.

par: Žorž - Andrijašević
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
16 Erceg - Skitarelić (8) 1 NT W 2 -1 100   -2 -2
17 Erceg - Skitarelić (8) 1 NT E 8 +2  150 -1 -3
18 Erceg - Skitarelić (8) 1 NT N K -1  100 -4 -7
19 Matković - Marušić (10) 2 NT S J -1  50 -2 -9
20 Matković - Marušić (10) 5 W Q +1  620 -7 -16
21 Matković - Marušić (10) 2 NT S 4 = 120   -8 -24
22 Doričić - Kvajo (2) 3 NT E 2 +3  690 0 -24
23 Doričić - Kvajo (2) 3 NT E 2 +3  690 -2 -26
24 Doričić - Kvajo (2) 3 NT N 10 -1  50 -7 -33
25 Škreblin - Ravlić (5) 2 NT N K -2  100 -2 -35
26 Škreblin - Ravlić (5) 4 W A =  620 -12 -47
27 Škreblin - Ravlić (5) 3 NT W 6 -1 50   9 -38
1 Kauzlarić - Katnić M. (7) 3 E 7 +1  130 -2 -40
2 Kauzlarić - Katnić M. (7) 2 N K +1 140   0 -40
3 Kauzlarić - Katnić M. (7) 5 N 8 -5  250 -3 -43
4 Serdinšek - Butković V. (9) 3 NT E 3 +3  690 -12 -55
5 Serdinšek - Butković V. (9) 2 W 4 +1  110 2 -53
6 Serdinšek - Butković V. (9) 3 NT W 9 -5 500   13 -40
7 Jovančević - Fabijanić (4) 4 E A +1  650 0 -40
8 Jovančević - Fabijanić (4) 4 N 8 -1  50 -10 -50
9 Jovančević - Fabijanić (4) 3 N K -1  50 -1 -51
10 Pozderac - Putić (1) 4 N Q +1 650   -6 -57
11 Pozderac - Putić (1) 3 NT E 4 +1  430 -1 -58
12 Pozderac - Putić (1) 4 W A +1  450 -2 -60
13 Vila - Cetina (3) 3 N 3 -2  200 -2 -62
14 Vila - Cetina (3) 6 E 2 =  920 -8 -70
15 Vila - Cetina (3) 2 S J = 110   0 -70
                -70