Četvrtak
11.01.2024.

par: Erceg - Skitarelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
16 Žorž - Andrijašević (12) 1 NT W 2 -1 100   2 2
17 Žorž - Andrijašević (12) 1 NT E 8 +2  150 1 3
18 Žorž - Andrijašević (12) 1 NT N K -1  100 4 7
7 Pozderac - Putić (1) 4 E 9 +1  650 0 7
8 Pozderac - Putić (1) 4 N 8 +1 450   -1 6
9 Pozderac - Putić (1) 4 N K -2  100 2 8
1 Jovančević - Fabijanić (4) 3 NT E 5 -1 50   -4 4
2 Jovančević - Fabijanić (4) 2 N 4 +1 140   0 4
3 Jovančević - Fabijanić (4) 2 S 2 = 110   -6 -2
13 Doričić - Kvajo (2) 4 E 7 -1 100   6 4
14 Doričić - Kvajo (2) 6 W A =  920 -8 -4
15 Doričić - Kvajo (2) 2 S 6 = 110   0 -4
25 Kancijanić - Mastrović (6) 3 NT S 6 -3  150 3 -1
26 Kancijanić - Mastrović (6) 4 W A -1 100   -3 -4
27 Kancijanić - Mastrović (6) 4 E A +1  450 3 -1
10 Škreblin - Ravlić (5) 4 N Q +2 680   -5 -6
11 Škreblin - Ravlić (5) 3 NT E 7 =  400 0 -6
12 Škreblin - Ravlić (5) 4 W K =  420 -1 -7
19 Vila - Cetina (3) 2 S 8 = 110   -2 -9
20 Vila - Cetina (3) 5 E 7 -2 200   -11 -20
21 Vila - Cetina (3) 3 NT S 4 +1 630   -4 -24
22 Matković - Marušić (10) 3 NT E 2 +3  690 0 -24
23 Matković - Marušić (10) 3 W 7 +1  170 10 -14
24 Matković - Marušić (10) 3 NT S 7 = 400   4 -10
4 Peroš - Starčević (11) 7 x E J -2 500   10 0
5 Peroš - Starčević (11) 2 W 4 =  90 3 3
6 Peroš - Starčević (11) 4 W 9 =  620 -8 -5
                -5