Ponedjeljak
08.01.2024.

par: Fabijanić Dražen - Jovančević Robert
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (10) 3 NT E 3 =  600 98,58% 98,58%
10 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (10) 3 NT W 4 +1  630 30,58% 64,58%
25 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (7) 3 S 5 -1  50 98,58% 75,92%
26 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (7) 3 NT N Q +2 660   59,75% 71,88%
3 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (9) 3 E K =  140 79,17% 73,33%
4 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (9) 3 W J +1  170 59,75% 71,07%
15 bye (14) -   61,75% 69,74%
16 bye (14) -   61,75% 68,74%
23 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 4 W A =  620 88,92% 70,98%
24 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 2 S 2 = 90   20,83% 65,97%
1 Putić Denis - Pozderac Anes (4) 2 E 6 =  110 69,42% 66,28%
2 Putić Denis - Pozderac Anes (4) 3 NT S 5 -1  100 69,42% 66,54%
11 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 3 NT W J +2  460 40,25% 64,52%
12 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 4 E A =  130 30,58% 62,10%
5 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (11) 4 S 3 = 620   79,17% 63,23%
6 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (11) 3 NT E Q -2 200   98,58% 65,44%
13 Komnenović Irena - Kvajo Zoran (12) 3 N A +1 170   50,00% 64,53%
14 Komnenović Irena - Kvajo Zoran (12) 3 NT N K -3  150 79,17% 65,35%
7 Matković Lovro - Marušić Ozren (2) 4 W 4 =  620 1,42% 61,98%
8 Matković Lovro - Marušić Ozren (2) 1 NT N 5 = 90   40,25% 60,90%
21 Doričić Jasna - Gruić-Grmuša Lovorka (13) 2 N 6 -3  300 98,58% 62,69%
22 Doričić Jasna - Gruić-Grmuša Lovorka (13) 3 NT E A =  600 88,92% 63,88%
17 Peroš Gordana - Starčević Marijan (8) 3 N 5 -2  100 79,17% 64,55%
18 Peroš Gordana - Starčević Marijan (8) 4 N 3 = 620   11,08% 62,32%
19 Frančić Miro - Mihalović Luka (5) 4 S 8 = 420   40,25% 61,44%
20 Frančić Miro - Mihalović Luka (5) 4 W 8 =  620 69,42% 61,74%
                192,64