Četvrtak
04.01.2024.

par: Poklepović - Kvajo
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Doričić - Butković V. (7) 4 W 3 +1  450 0 0
2 Doričić - Butković V. (7) 3 NT S J +3 690   6 6
3 Doričić - Butković V. (7) 3 W 4 =  110 0 6
4 Kauzlarić - Katnić M. (5) 4 E Q -1 100   10 16
5 Kauzlarić - Katnić M. (5) 4 N 3 +1 650   6 22
6 Kauzlarić - Katnić M. (5) 3 NT W 3 =  600 -12 10
25 Žorž - Andrijašević (10) 2 x W 9 -3 800   12 22
26 Žorž - Andrijašević (10) 4 N A -1  100 2 24
27 Žorž - Andrijašević (10) 4 S J = 420   -1 23
7 Mastrović - Kancijanić (4) 3 NT W Q +1  630 9 32
8 Mastrović - Kancijanić (4) 4 S A -3  150 4 36
9 Mastrović - Kancijanić (4) 2 E A +2  130 1 37
16 Peroš - Škreblin (9) 4 N 9 = 420   -5 32
17 Peroš - Škreblin (9) 4 E 5 =  420 -1 31
18 Peroš - Škreblin (9) 4 E 10 -2 100   -5 26
10 Matković - Marušić (2) 5 W A -1 100   -12 14
11 Matković - Marušić (2) 3 NT N 4 +3 490   0 14
12 Matković - Marušić (2) 4 x S K -1  200 6 20
22 Serdinšek - Butković M. (6) 3 NT N J -2  100 -6 14
23 Serdinšek - Butković M. (6) 4 N A +2 680   0 14
24 Serdinšek - Butković M. (6) 4 N 7 +1 450   0 14
13 Jovančević - Glavić (1) 3 NT N Q +1 630   -13 1
14 Jovančević - Glavić (1) 3 W 3 -2 100   1 2
15 Jovančević - Glavić (1) 3 NT N 6 = 600   0 2
19 Erceg - Skitarelić (8) 3 x E 6 -2 500   11 13
20 Erceg - Skitarelić (8) 2 W Q =  110 -4 9
21 Erceg - Skitarelić (8) 2 N 8 = 110   5 14
                14