Četvrtak
28.12.2023.

par: Doričić - Butković V.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Škreblin - Ravlić (1) 3 S A +1 170   -1 -1
2 Škreblin - Ravlić (1) 5 N A -2  200 -7 -8
3 Škreblin - Ravlić (1) 4 E 3 +2  680 -10 -18
22 Komnenović - Karnelutti (6) 3 E K -1 100   -4 -22
23 Komnenović - Karnelutti (6) 1 S 9 -3  300 -7 -29
24 Komnenović - Karnelutti (6) 3 NT N 3 +2 460   0 -29
4 bye (10) -   3 -26
5 bye (10) -   3 -23
6 bye (10) -   3 -20
13 Glavić - Fabijanić (2) 3 NT S K = 600   -11 -31
14 Glavić - Fabijanić (2) 1 NT N 3 +1 120   -2 -33
15 Glavić - Fabijanić (2) 3 S K -2  200 -2 -35
7 Kancijanić - Mastrović (8) 3 S 2 -2  200 2 -33
8 Kancijanić - Mastrović (8) 1 NT E 9 +3  180 2 -31
9 Kancijanić - Mastrović (8) 3 NT S 6 = 400   0 -31
19 Poklepović - Kvajo (5) 3 NT N 3 +2 460   0 -31
20 Poklepović - Kvajo (5) 5 x S K = 750   4 -27
21 Poklepović - Kvajo (5) 2 NT S 5 -1  100 0 -27
10 Kauzlarić - Katnić M. (3) 2 NT N 2 -2  200 3 -24
11 Kauzlarić - Katnić M. (3) 2 E 2 -1 50   -4 -28
12 Kauzlarić - Katnić M. (3) 3 N A -1  100 -1 -29
16 Erceg - Sclaunich (9) 5 S 3 -1  50 -3 -32
17 Erceg - Sclaunich (9) 4 E A +1  450 0 -32
18 Erceg - Sclaunich (9) 4 x E 7 -5 1100   14 -18
25 Matković - Marušić (4) 3 NT N 4 -1  50 0 -18
26 Matković - Marušić (4) 3 S 2 -3  300 5 -13
27 Matković - Marušić (4) 4 N K = 420   0 -13
                -13