Ponedjeljak
18.12.2023.

par: Škreblin - Ravlić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Erceg - Doričić (10) 4 E 2 +2  680 38,00% 38,00%
17 Erceg - Doričić (10) 3 NT S 6 +1 430   74,00% 56,00%
18 Erceg - Doričić (10) 3 S 3 = 110   98,00% 70,00%
19 Kvajo - Poklepović (7) 3 NT N K -2  100 26,00% 59,00%
20 Kvajo - Poklepović (7) 4 N Q +1 650   50,00% 57,20%
21 Kvajo - Poklepović (7) 3 N K -1  100 74,00% 60,00%
22 Žagar - Matković (5) 3 x N K -1  100 2,00% 51,71%
23 Žagar - Matković (5) 2 W 8 +1  140 50,00% 51,50%
24 Žagar - Matković (5) 3 NT W 7 -1 50   98,00% 56,67%
25 Serdinšek - Butković M. (6) 3 E 6 +1  170 74,00% 58,40%
26 Serdinšek - Butković M. (6) 2 S A +1 140   98,00% 62,00%
27 Serdinšek - Butković M. (6) 3 N 7 +2 200   2,00% 57,00%
1 Žorž - Andrijašević (11) 3 S K -1  50 86,00% 59,23%
2 Žorž - Andrijašević (11) 4 E K -3 150   74,00% 60,29%
3 Žorž - Andrijašević (11) 2 N 2 +1 110   50,00% 59,60%
4 Cupač - Fabijanić (2) 3 E A =  140 62,00% 59,75%
5 Cupač - Fabijanić (2) 4 W 5 +3  510 50,00% 59,18%
6 Cupač - Fabijanić (2) 3 S A = 110   26,00% 57,33%
7 Jovančević - Glavić (4) 2 NT E 10 -1 100   98,00% 59,47%
8 Jovančević - Glavić (4) 2 NT N 5 -2  100 2,00% 56,60%
9 Jovančević - Glavić (4) 3 NT N 4 = 400   26,00% 55,14%
10 Mihalović - Frančić (9) 3 W K =  110 74,00% 56,00%
11 Mihalović - Frančić (9) 3 NT N 5 -2  100 62,00% 56,26%
12 Mihalović - Frančić (9) 4 E 3 =  420 2,00% 54,00%
13 Peroš - Starčević (3) 6 S A -2  200 26,00% 52,88%
14 Peroš - Starčević (3) 2 E 5 =  110 26,00% 51,85%
15 Peroš - Starčević (3) 6 S A -2  200 14,00% 50,44%
                136,20