Ponedjeljak
18.12.2023.

par: Erceg - Doričić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Škreblin - Ravlić (8) 4 E 2 +2  680 62,00% 62,00%
17 Škreblin - Ravlić (8) 3 NT S 6 +1 430   26,00% 44,00%
18 Škreblin - Ravlić (8) 3 S 3 = 110   2,00% 30,00%
7 Mihalović - Frančić (9) 1 NT E Q +2  150 74,00% 41,00%
8 Mihalović - Frančić (9) 2 NT E 3 -1 50   50,00% 42,80%
9 Mihalović - Frančić (9) 3 NT S 3 +1 430   14,00% 38,00%
1 Jovančević - Glavić (4) 4 N 5 -2  100 50,00% 39,71%
2 Jovančević - Glavić (4) 4 E 9 -2 100   50,00% 41,00%
3 Jovančević - Glavić (4) 1 NT N 2 +1 120   26,00% 39,33%
13 Žagar - Matković (5) 3 NT N 8 +1 630   86,00% 44,00%
14 Žagar - Matković (5) 2 E 9 =  110 26,00% 42,36%
15 Žagar - Matković (5) 6 S A -2  200 14,00% 40,00%
25 bye (12) -   60,00% 41,54%
26 bye (12) -   60,00% 42,86%
27 bye (12) -   60,00% 44,00%
10 Serdinšek - Butković M. (6) 3 x N 9 -2  500 14,00% 42,13%
11 Serdinšek - Butković M. (6) 4 N 4 -2  100 62,00% 43,29%
12 Serdinšek - Butković M. (6) 2 NT E 6 +4  240 26,00% 42,33%
19 Peroš - Starčević (3) 3 x E 9 -2 500   2,00% 40,21%
20 Peroš - Starčević (3) 4 N Q +1 650   50,00% 40,70%
21 Peroš - Starčević (3) 3 N K -2  200 74,00% 42,29%
22 Kvajo - Poklepović (7) 3 E A -1 100   38,00% 42,09%
23 Kvajo - Poklepović (7) 2 W 8 +2  170 14,00% 40,87%
24 Kvajo - Poklepović (7) 3 W 10 =  110 74,00% 42,25%
4 Vila - Kauzlarić (1) 3 E K =  140 62,00% 43,04%
5 Vila - Kauzlarić (1) 6 W 5 +1  1010 2,00% 41,46%
6 Vila - Kauzlarić (1) 4 x E 9 -3 800   74,00% 42,67%
                115,20