Četvrtak
14.12.2023.

par: Vila - Skitarelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
1 Cetina - Kvajo (10) 4 E J +1  450 0 0
2 Cetina - Kvajo (10) 4 E 10 +3  510 2 2
3 Cetina - Kvajo (10) 3 NT W 2 +1  630 10 12
4 Jovančević - Fabijanić (4) 2 S 5 = 110   4 16
5 Jovančević - Fabijanić (4) 4 N K -2  200 -2 14
6 Jovančević - Fabijanić (4) 3 NT S 9 = 400   -2 12
25 Kancijanić - Mastrović (8) 3 E J -1 100   0 12
26 Kancijanić - Mastrović (8) 6 W A -3 300   9 21
27 Kancijanić - Mastrović (8) 4 E J +1  450 0 21
7 Kesić - Juračić (6) 2 W 2 =  110 -8 13
8 Kesić - Juračić (6) 3 N A +1 130   -1 12
9 Kesić - Juračić (6) 4 N 6 +2 480   0 12
16 Škreblin - Ravlić (9) 4 N 5 -2  100 6 18
17 Škreblin - Ravlić (9) 6 N 7 = 980   -5 13
18 Škreblin - Ravlić (9) 3 S 5 = 110   -5 8
10 Doričić - Butković V. (5) 2 E A +2  170 1 9
11 Doričić - Butković V. (5) 4 W 10 -1 50   0 9
12 Doričić - Butković V. (5) 4 W 10 =  420 0 9
22 Katnić M. - Kauzlarić (3) 3 W Q -1 100   5 14
23 Katnić M. - Kauzlarić (3) 4 W 6 =  620 0 14
24 Katnić M. - Kauzlarić (3) 2 N 2 +2 170   -2 12
13 Putić - Pozderac (1) 3 NT N 6 -1  100 0 12
14 Putić - Pozderac (1) 3 NT S 3 +2 460   0 12
15 Putić - Pozderac (1) 2 W 10 =  110 -3 9
19 Peroš - Starčević (2) 3 NT W 10 +2  660 -9 0
20 Peroš - Starčević (2) 4 E 10 +1  650 0 0
21 Peroš - Starčević (2) 5 S 4 +1 620   -7 -7
                -7