Četvrtak
14.12.2023.

par: Kesić - Juračić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
25 Doričić - Butković V. (5) 3 x N A = 470   9 9
26 Doričić - Butković V. (5) 5 W A =  600 -11 -2
27 Doričić - Butković V. (5) 3 NT E J +1  430 1 -1
1 Škreblin - Ravlić (9) 4 E J +1  450 0 -1
2 Škreblin - Ravlić (9) 6 E 10 =  980 -11 -12
3 Škreblin - Ravlić (9) 4 E 3 -1 100   7 -5
4 Cetina - Kvajo (10) 2 N 2 -1  100 -2 -7
5 Cetina - Kvajo (10) 4 N K -1  100 1 -6
6 Cetina - Kvajo (10) 3 NT S K +2 460   0 -6
7 Vila - Skitarelić (7) 2 W 2 =  110 8 2
8 Vila - Skitarelić (7) 3 N A +1 130   1 3
9 Vila - Skitarelić (7) 4 N 6 +2 480   0 3
10 Jovančević - Fabijanić (4) 2 NT N A -2  200 -2 1
11 Jovančević - Fabijanić (4) 4 W 10 -1 50   0 1
12 Jovančević - Fabijanić (4) 4 E 6 +1  450 -1 0
13 Katnić M. - Kauzlarić (3) 3 NT N 2 -1  100 0 0
14 Katnić M. - Kauzlarić (3) 3 NT N 4 +2 460   0 0
15 Katnić M. - Kauzlarić (3) 2 x W 10 +1  570 -8 -8
16 Peroš - Starčević (2) 3 NT S Q +2 460   7 -1
17 Peroš - Starčević (2) 4 S K +2 480   -8 -9
18 Peroš - Starčević (2) 4 N J -2  200 -3 -12
19 Kancijanić - Mastrović (8) 2 NT W 8 +3  210 2 -10
20 Kancijanić - Mastrović (8) 4 x S A -2  500 4 -6
21 Kancijanić - Mastrović (8) 7 S K = 2140   15 9
22 Putić - Pozderac (1) 4 W Q =  620 -11 -2
23 Putić - Pozderac (1) 4 W 5 =  620 0 -2
24 Putić - Pozderac (1) 4 N 9 +1 450   5 3
                3