Ponedjeljak
11.12.2023.

par: Frančić Miro - Mihalović Luka
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 2 x E 8 -3 800   0,00% 0,00%
26 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 2 S J = 110   25,00% 12,50%
27 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 3 E 10 +3  170 0,00% 8,33%
7 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (10) 3 NT E Q =  600 0,00% 6,25%
8 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (10) 3 N 2 -2  100 50,00% 15,00%
9 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (10) 4 N K +1 450   96,88% 28,65%
13 Peroš Gordana - Starčević Marijan (2) 2 N J -1  100 75,00% 35,27%
14 Peroš Gordana - Starčević Marijan (2) 4 W A -1 50   62,50% 38,67%
15 Peroš Gordana - Starčević Marijan (2) 4 W 3 +1  450 50,00% 39,93%
4 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (8) 4 W 10 +1  650 50,00% 40,94%
5 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (8) 2 E 10 +1  140 75,00% 44,03%
6 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (8) 3 N K +1 130   25,00% 42,45%
16 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 4 N 6 +3 510   12,50% 40,14%
17 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 3 x E 4 -2 300   0,00% 37,28%
18 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 2 NT W 7 +2  180 50,00% 38,13%
10 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 4 N K +2 680   25,00% 37,30%
11 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 2 NT S 9 -1  50 25,00% 36,58%
12 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 2 E J +1  140 25,00% 35,94%
19 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (5) 4 N K +1 450   75,00% 37,99%
20 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (5) 1 W 2 -1 100   0,00% 36,09%
21 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (5) 2 S J +2 130   100,00% 39,14%
1 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 1 NT E K +1  120 75,00% 40,77%
2 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 1 NT N 3 +2 150   50,00% 41,17%
3 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 3 W A -3 300   50,00% 41,54%
22 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (6) 2 W 10 =  90 100,00% 43,88%
23 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (6) 4 S 4 -1  100 0,00% 42,19%
24 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (6) 3 NT W 9 -1 50   62,50% 42,94%
                92,75