Ponedjeljak
11.12.2023.

par: Erceg Iva - Skitarelić Nenad
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
7 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 3 NT E 6 -1 100   37,50% 37,50%
8 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 2 N 2 -1  50 25,00% 31,25%
9 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (3) 2 W A -2 200   34,38% 32,29%
25 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 2 E 8 -2 200   37,50% 33,59%
26 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 2 NT S 4 -4  400 87,50% 44,38%
27 Doričić Jasna - Butković Vedran (7) 3 NT E 2 +1  430 62,50% 47,40%
10 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 6 N K = 1430   0,00% 40,63%
11 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 3 E A -1 50   50,00% 41,80%
12 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (4) 2 E J +1  140 75,00% 45,49%
4 Frančić Miro - Mihalović Luka (9) 4 W 10 +1  650 50,00% 45,94%
5 Frančić Miro - Mihalović Luka (9) 2 E 10 +1  140 25,00% 44,03%
6 Frančić Miro - Mihalović Luka (9) 3 N K +1 130   75,00% 46,61%
13 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (5) 2 N 9 = 110   25,00% 44,95%
14 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (5) 3 N A = 140   12,50% 42,63%
15 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (5) 4 W 4 +1  450 50,00% 43,13%
22 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 1 NT W 7 +2  150 12,50% 41,21%
23 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 4 S 4 = 620   25,00% 40,26%
24 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 3 W 7 +2  150 12,50% 38,72%
16 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (10) 4 N 6 +3 510   87,50% 41,28%
17 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (10) 1 NT N 5 +1 120   50,00% 41,72%
18 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (10) 2 NT W 9 =  120 100,00% 44,49%
19 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (6) 4 N 5 +2 480   12,50% 43,04%
20 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (6) 1 W 9 =  70 25,00% 42,26%
21 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (6) 2 S J +3 150   50,00% 42,58%
1 Peroš Gordana - Starčević Marijan (2) 1 NT E 5 +1  120 75,00% 43,88%
2 Peroš Gordana - Starčević Marijan (2) 2 NT N 9 = 120   0,00% 42,19%
3 Peroš Gordana - Starčević Marijan (2) 4 x E 2 -3 800   100,00% 44,33%
                95,75