Četvrtak
07.12.2023.

par: Fućak - Juračić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
9 Serdinšek - Butković M. (10) 3 NT E K -1 100   -12 -12
10 Serdinšek - Butković M. (10) 3 NT W 2 +1  630 1 -11
11 Katnić M. - Kauzlarić (2) 5 S A -2  100 -4 -15
12 Katnić M. - Kauzlarić (2) 1 S 3 +3 170   -8 -23
7 Vila - Cetina (8) 3 E 3 +1  130 -1 -24
8 Vila - Cetina (8) 4 W 2 +1  450 0 -24
17 Mastrović - Kancijanić (11) 3 NT W 8 =  400 -3 -27
18 Mastrović - Kancijanić (11) 3 NT W Q +2  460 -2 -29
21 Doričić - Butković V. (13) 3 NT E Q -1 50   9 -20
22 Doričić - Butković V. (13) 2 NT W 4 -1 100   5 -15
13 Peroš - Starčević (6) 3 NT W 10 -2 200   10 -5
14 Peroš - Starčević (6) 2 N A +3 200   -1 -6
19 bye (14) -   3 -3
20 bye (14) -   3 0
15 Matković - Marušić (1) 4 N 8 +2 680   0 0
16 Matković - Marušić (1) 2 E Q =  90 4 4
3 Žorž - Andrijašević (12) 6 NT E K +1  1470 1 5
4 Žorž - Andrijašević (12) 3 NT N 8 = 600   1 6
23 Erceg - Skitarelić (4) 4 S 6 = 620   -9 -3
24 Erceg - Skitarelić (4) 2 W K +2  170 1 -2
5 Kvajo - Škreblin (5) 3 NT S 4 = 600   1 -1
6 Kvajo - Škreblin (5) 1 NT S 2 +2 150   -1 -2
1 Putić - Pozderac (7) 3 NT N 2 = 400   -1 -3
2 Putić - Pozderac (7) 1 NT E 10 +1  120 -4 -7
25 Jovančević - Glavić (3) 3 W Q +2  150 0 -7
26 Jovančević - Glavić (3) 4 E J -1 100   7 0
                0