Četvrtak
07.12.2023.

par: Erceg - Skitarelić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
3 Matković - Marušić (1) 6 W 2 +1  1390 -2 -2
4 Matković - Marušić (1) 3 NT S 4 +2 660   -1 -3
13 Žorž - Andrijašević (12) 4 E 5 -1 100   8 5
14 Žorž - Andrijašević (12) 4 N A +1 450   6 11
17 Kvajo - Škreblin (5) 2 NT W 8 +2  180 3 14
18 Kvajo - Škreblin (5) 3 NT E 6 +1  430 -2 12
9 Katnić M. - Kauzlarić (2) 4 E 5 =  620 -1 11
10 Katnić M. - Kauzlarić (2) 3 NT W 3 =  600 0 11
15 bye (14) -   3 14
16 bye (14) -   3 17
11 Mastrović - Kancijanić (11) 3 W 9 -1 50   -1 16
12 Mastrović - Kancijanić (11) 3 NT S 4 +1 630   -4 12
25 Putić - Pozderac (7) 1 NT W Q =  90 -2 10
26 Putić - Pozderac (7) 2 W 6 +1  140 -2 8
19 Doričić - Butković V. (13) 3 E K =  140 -1 7
20 Doričić - Butković V. (13) 4 N 5 -1  100 5 12
1 Jovančević - Glavić (3) 3 NT N 4 +1 430   0 12
2 Jovančević - Glavić (3) 2 NT E 10 -2 100   -2 10
23 Fućak - Juračić (9) 4 S 6 = 620   9 19
24 Fućak - Juračić (9) 2 W K +2  170 -1 18
21 Peroš - Starčević (6) 3 NT E 6 +1  430 -3 15
22 Peroš - Starčević (6) 3 W K =  110 0 15
5 Vila - Cetina (8) 4 S 2 = 620   0 15
6 Vila - Cetina (8) 3 S 6 = 110   1 16
7 Serdinšek - Butković M. (10) 4 W 3 -3 300   10 26
8 Serdinšek - Butković M. (10) 4 E 8 =  420 1 27
                27