Ponedjeljak
04.12.2023.

par: Fućak Vida - Juračić Ivan
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
25 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (13) 3 NT S 5 -2  100 91,67% 91,67%
26 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (13) 2 S 3 +1 110   75,00% 83,33%
11 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (14) 2 W 5 +3  200 33,33% 66,67%
12 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (14) 2 S A = 110   25,00% 56,25%
19 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (2) 2 S 10 -2  100 66,67% 58,33%
20 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (2) 3 NT W J -4 400   0,00% 48,61%
23 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 2 W 10 =  110 33,33% 46,43%
24 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (9) 4 E 8 -3 150   33,33% 44,79%
7 Frančić Miro - Mihalović Luka (10) 6 S 4 -1  100 16,67% 41,67%
8 Frančić Miro - Mihalović Luka (10) 3 NT W K +1  430 0,00% 37,50%
1 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 2 W 10 -3 150   33,33% 37,12%
2 Putić Denis - Pozderac Anes (1) 3 N Q +2 150   83,33% 40,97%
9 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 3 E Q +2  200 25,00% 39,74%
10 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (12) 3 NT N 2 = 600   25,00% 38,69%
3 Doričić Jasna - Butković Vedran (6) 1 x W 3 +4  960 16,67% 37,22%
4 Doričić Jasna - Butković Vedran (6) 4 W 9 =  620 33,33% 36,98%
17 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 2 N 2 = 110   50,00% 37,75%
18 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 3 NT N 10 -1  100 100,00% 41,20%
13 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 2 W A -2 200   66,67% 42,54%
14 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 2 x E 9 =  470 0,00% 40,42%
15 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (8) 3 S K +1 130   58,33% 41,27%
16 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (8) 3 W J =  110 58,33% 42,05%
5 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (5) 2 x W A -1 100   33,33% 41,67%
6 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (5) 3 E 3 -1 100   66,67% 42,71%
21 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (7) 2 W J -2 100   0,00% 41,00%
22 Kauzlarić Boris - Vila Želimir (7) 3 NT E A +1  630 91,67% 42,95%
                134,00