Četvrtak
30.11.2023.

par: Mastrović - Kancijanić
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
7 Matković - Marušić (2) 5 E 7 +1  620 0 0
8 Matković - Marušić (2) 6 N J = 980   -7 -7
9 Matković - Marušić (2) 4 x E A -2 500   -9 -16
10 Doričić - Butković V. (1) 5 E A -2 200   -8 -24
11 Doričić - Butković V. (1) 3 NT N Q = 400   -8 -32
12 Doričić - Butković V. (1) 3 NT E 7 +2  460 0 -32
13 Žorž - Andrijašević (11) 3 E A +1  130 2 -30
14 Žorž - Andrijašević (11) 3 NT N 4 = 400   -6 -36
15 Žorž - Andrijašević (11) 3 NT E 3 =  400 -1 -37
16 Vila - Cetina (9) 3 NT N 4 +1 430   0 -37
17 Vila - Cetina (9) 2 NT N Q = 120   -1 -38
18 Vila - Cetina (9) 2 N 3 +1 110   -4 -42
19 Ravlić - Škreblin (7) 4 x N K -1  100 5 -37
20 Ravlić - Škreblin (7) 2 N A -2  200 -1 -38
21 Ravlić - Škreblin (7) 3 NT W K -1 50   -5 -43
22 Karnelutti - Komnenović (4) 4 W J +1  650 1 -42
23 Karnelutti - Komnenović (4) 2 x W J -5 1400   -15 -57
24 Karnelutti - Komnenović (4) 1 E 6 +1  110 2 -55
25 Skitarelić - Erceg (6) 4 N 9 -2  100 2 -53
26 Skitarelić - Erceg (6) 3 NT S Q +2 660   -1 -54
27 Skitarelić - Erceg (6) 2 N 5 -2  100 1 -53
1 Putić - Pozderac (3) 5 E 7 -2 100   -12 -65
2 Putić - Pozderac (3) 3 NT E 7 +1  430 1 -64
3 Putić - Pozderac (3) 1 NT S 4 = 90   -3 -67
4 Katnić M. - Kauzlarić (5) 2 S A -1  100 -9 -76
5 Katnić M. - Kauzlarić (5) 4 x E K +2  790 7 -69
6 Katnić M. - Kauzlarić (5) 6 N J -1  50 10 -59
                -59