Ponedjeljak
27.11.2023.

par: Jovančević Robert - Žilić Ivica
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
21 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 4 E 2 +2  480 41,67% 41,67%
22 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 3 S A = 110   50,00% 45,83%
11 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (1) 3 E 10 +2  150 0,00% 30,56%
12 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (1) 4 W J =  420 41,67% 33,33%
1 Putić Denis - Pozderac Anes (2) 2 W K +2  170 25,00% 31,67%
2 Putić Denis - Pozderac Anes (2) 4 S 5 = 620   50,00% 34,72%
5 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (11) 3 NT N K = 600   33,33% 34,52%
6 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (11) 3 NT W 2 +2  660 100,00% 42,71%
17 Cetina Mate - Vila Želimir (7) 3 NT S 6 +1 430   0,00% 37,96%
18 Cetina Mate - Vila Želimir (7) 3 N Q = 110   33,33% 37,50%
25 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (12) 1 NT W J +1  120 58,33% 39,39%
26 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (12) 3 NT W J +2  660 75,00% 42,36%
3 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (8) 3 NT N A -4  200 91,67% 46,15%
4 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (8) 2 S K = 90   33,33% 45,24%
13 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (3) 4 E K =  620 25,00% 43,89%
14 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (3) 7 S 6 -1  50 0,00% 41,15%
7 Doričić Jasna - Butković Vedran (4) 4 W 6 +3  710 75,00% 43,14%
8 Doričić Jasna - Butković Vedran (4) 1 NT S 3 +2 150   75,00% 44,91%
15 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (14) 3 NT W J =  400 100,00% 47,81%
16 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (14) 3 S K -1  50 66,67% 48,75%
9 Matković Lovro - Marušić Ozren (6) 3 S K +1 170   91,67% 50,79%
10 Matković Lovro - Marušić Ozren (6) 3 NT N 10 -3  300 0,00% 48,48%
23 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 5 x W A -3 800   0,00% 46,38%
24 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 1 NT E 4 =  90 83,33% 47,92%
19 Fućak Vida - Juračić Ivan (13) 4 N 10 = 420   66,67% 48,67%
20 Fućak Vida - Juračić Ivan (13) 4 W 8 =  620 50,00% 48,72%
                152,00