Ponedjeljak
27.11.2023.

par: Fućak Vida - Juračić Ivan
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
9 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (11) 2 S J +2 170   91,67% 91,67%
10 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (11) 2 W 7 +1  140 33,33% 62,50%
25 Matković Lovro - Marušić Ozren (6) 2 W 8 +2  130 8,33% 44,44%
26 Matković Lovro - Marušić Ozren (6) 3 NT W 4 +2  660 25,00% 39,58%
3 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (12) 2 NT N A -2  100 25,00% 36,67%
4 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (12) 3 S 7 = 110   8,33% 31,94%
15 Doričić Jasna - Butković Vedran (4) 3 E 7 -1 50   50,00% 34,52%
16 Doričić Jasna - Butković Vedran (4) 2 W 5 -3 300   0,00% 30,21%
23 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (14) 4 N 6 +1 650   25,00% 29,63%
24 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (14) 2 NT E 7 +1  150 100,00% 36,67%
1 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (1) 3 N 10 -2  100 41,67% 37,12%
2 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (1) 3 E Q =  110 83,33% 40,97%
11 Cetina Mate - Vila Želimir (7) 4 E 6 -3 150   100,00% 45,51%
12 Cetina Mate - Vila Želimir (7) 4 W J =  420 41,67% 45,24%
5 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 3 NT N A = 600   66,67% 46,67%
6 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 3 NT E 3 =  600 41,67% 46,35%
13 Putić Denis - Pozderac Anes (2) 3 E K +1  170 25,00% 45,10%
14 Putić Denis - Pozderac Anes (2) 6 S 4 +1 1010   8,33% 43,06%
7 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (3) 6 W 8 +1  1460 16,67% 41,67%
8 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (3) 2 E A =  110 0,00% 39,58%
21 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 4 W 9 +1  450 16,67% 38,49%
22 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 1 NT E A =  90 100,00% 41,29%
17 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (8) 3 NT N 4 -1  50 16,67% 40,22%
18 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (8) 3 NT N 6 -1  100 16,67% 39,24%
19 Jovančević Robert - Žilić Ivica (9) 4 N 10 = 420   33,33% 39,00%
20 Jovančević Robert - Žilić Ivica (9) 4 W 8 =  620 50,00% 39,42%
                123,00