Ponedjeljak
27.11.2023.

par: Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
23 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (3) 4 N 6 +1 650   75,00% 75,00%
24 Erceg Iva - Skitarelić Nenad (3) 2 E 7 -2 100   50,00% 62,50%
1 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (14) 3 S A -1  50 8,33% 44,44%
2 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (14) 2 NT N A -2  200 100,00% 58,33%
13 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 4 E 3 =  620 75,00% 61,67%
14 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (10) 6 S 10 +1 1010   8,33% 52,78%
21 Putić Denis - Pozderac Anes (2) 6 NT W 9 -1 50   0,00% 45,24%
22 Putić Denis - Pozderac Anes (2) 3 S 10 = 110   50,00% 45,83%
25 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (11) 2 W 8 +2  130 91,67% 50,93%
26 Gruić-Grmuša Lovorka - Guščić Toni (11) 3 NT W 5 +2  660 75,00% 53,33%
9 Doričić Jasna - Butković Vedran (4) 2 S 9 +1 140   50,00% 53,03%
10 Doričić Jasna - Butković Vedran (4) 2 W 4 =  110 66,67% 54,17%
3 Jovančević Robert - Žilić Ivica (9) 3 NT N A -4  200 8,33% 50,64%
4 Jovančević Robert - Žilić Ivica (9) 2 S K = 90   66,67% 51,79%
11 Matković Lovro - Marušić Ozren (6) 2 S 3 -1  50 33,33% 50,56%
12 Matković Lovro - Marušić Ozren (6) 4 W J =  420 58,33% 51,04%
5 Cetina Mate - Vila Želimir (7) 3 NT S 3 -1  100 8,33% 48,53%
6 Cetina Mate - Vila Želimir (7) 3 NT W 2 =  600 41,67% 48,15%
19 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 4 N 10 = 420   33,33% 47,37%
20 Peroš Gordana - Starčević Marijan (5) 4 W 6 =  620 50,00% 47,50%
15 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (1) 1 W 9 +1  90 33,33% 46,83%
16 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (1) 2 W 7 +2  130 16,67% 45,45%
17 Fućak Vida - Juračić Ivan (13) 3 NT N 4 -1  50 83,33% 47,10%
18 Fućak Vida - Juračić Ivan (13) 3 NT N 6 -1  100 83,33% 48,61%
7 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (12) 5 W 8 +2  710 75,00% 49,67%
8 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (12) 2 x S K +1 280   100,00% 51,60%
                161,00