Četvrtak
16.11.2023.

par: Kauzlarić - Katnić M.
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
4 Skitarelić - Glavić (1) 4 W A -2 200   -8 -8
5 Skitarelić - Glavić (1) 4 N A +2 680   -1 -9
6 Skitarelić - Glavić (1) 3 NT W 10 -2 200   0 -9
25 Žorž - Andrijašević (9) 3 N 3 = 140   -3 -12
26 Žorž - Andrijašević (9) 5 N 8 -1  100 12 0
27 Žorž - Andrijašević (9) 4 E K =  420 5 5
10 Matković - Marušić (2) 3 E A -2 200   0 5
11 Matković - Marušić (2) 4 S Q -1  50 -7 -2
12 Matković - Marušić (2) 4 N K +1 650   9 7
22 Peroš - Starčević (3) 2 E A +1  110 0 7
23 Peroš - Starčević (3) 2 NT N 5 -1  100 5 12
24 Peroš - Starčević (3) 4 S A +1 450   -4 8
7 Vila - Sclaunich (5) 4 N J -2  200 -10 -2
8 Vila - Sclaunich (5) 4 NT E 8 +2  490 0 -2
9 Vila - Sclaunich (5) 5 W 10 -4 400   2 0
16 Serdinšek - Butković M. (6) 1 E 3 +2  140 1 1
17 Serdinšek - Butković M. (6) 4 N 2 +1 450   -7 -6
18 Serdinšek - Butković M. (6) 3 E K =  140 -3 -9
19 Doričić - Butković V. (7) 2 W 10 =  110 0 -9
20 Doričić - Butković V. (7) 3 x W K =  730 -10 -19
21 Doričić - Butković V. (7) 3 NT W 6 =  400 -4 -23
1 Jovančević - Žilić (4) 2 S Q = 90   4 -19
2 Jovančević - Žilić (4) 3 NT E 5 =  400 1 -18
3 Jovančević - Žilić (4) 2 S K -1  50 -4 -22
13 Pozderac - Putić (10) 4 E 7 +2  680 1 -21
14 Pozderac - Putić (10) 6 x E A -2 300   -10 -31
15 Pozderac - Putić (10) 3 NT E 4 +1  430 4 -27
                -27