Četvrtak
02.11.2023.

par: bye
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
7 Glavić - Fabijanić (2) -   -3 -3
8 Glavić - Fabijanić (2) -   -3 -6
9 Cetina - Vila (6) -   -3 -9
10 Cetina - Vila (6) -   -3 -12
11 Kvajo - Poklepović (12) -   -3 -15
12 Kvajo - Poklepović (12) -   -3 -18
13 Žorž - Andrijašević (8) -   -3 -21
14 Žorž - Andrijašević (8) -   -3 -24
15 Karnelutti - Komnenović (1) -   -3 -27
16 Karnelutti - Komnenović (1) -   -3 -30
17 Kauzlarić - Katnić M. (5) -   -3 -33
18 Kauzlarić - Katnić M. (5) -   -3 -36
19 Jovančević - Žilić (4) -   -3 -39
20 Jovančević - Žilić (4) -   -3 -42
21 Skitarelić - Erceg (9) -   -3 -45
22 Skitarelić - Erceg (9) -   -3 -48
23 Doričić - Butković V. (7) -   -3 -51
24 Doričić - Butković V. (7) -   -3 -54
25 Ravlić - Škreblin (3) -   -3 -57
26 Ravlić - Škreblin (3) -   -3 -60
1 Putić - Pozderac (10) -   -3 -63
2 Putić - Pozderac (10) -   -3 -66
3 Mastrović - Kancijanić (11) -   -3 -69
4 Mastrović - Kancijanić (11) -   -3 -72
5 Peroš - Starčević (13) -   -3 -75
6 Peroš - Starčević (13) -   -3 -78
                -78