Ponedjeljak
23.10.2023.

par: Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
10 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 6 NT E 3 -3 300   14,00% 14,00%
11 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 3 E A -1 50   50,00% 32,00%
12 Jovančević Robert - Žilić Ivica (1) 2 W Q +1  140 38,00% 34,00%
19 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 S 2 -2  100 2,00% 26,00%
20 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 2 N 8 = 110   26,00% 26,00%
21 Glad Slavica - Suljagić Salih (8) 3 N J +3 170   98,00% 38,00%
7 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (2) 1 NT W A =  90 14,00% 34,57%
8 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (2) 5 S A = 400   62,00% 38,00%
9 Karnelutti Ana - Komnenović Irena (2) 3 NT N 9 = 400   98,00% 44,67%
22 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (5) 2 S 8 = 110   14,00% 41,60%
23 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (5) 3 NT W 2 +3  690 50,00% 42,36%
24 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (5) 3 S A = 140   62,00% 44,00%
16 Kvajo Zoran - Kauzlarić Boris (9) 4 W 10 +1  650 26,00% 42,62%
17 Kvajo Zoran - Kauzlarić Boris (9) 4 N 3 -1  50 50,00% 43,14%
18 Kvajo Zoran - Kauzlarić Boris (9) 2 E Q =  110 74,00% 45,20%
25 bye (12) -   60,00% 46,12%
26 bye (12) -   60,00% 46,94%
27 bye (12) -   60,00% 47,67%
4 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (10) 1 NT S 10 +5 240   2,00% 45,26%
5 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (10) 2 N J = 110   50,00% 45,50%
6 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (10) 4 E 9 =  620 50,00% 45,71%
1 Peroš Gordana - Starčević Marijan (11) 3 NT W 8 -1 50   74,00% 47,00%
2 Peroš Gordana - Starčević Marijan (11) 4 W 8 =  420 26,00% 46,09%
3 Peroš Gordana - Starčević Marijan (11) 1 NT N 5 +1 120   50,00% 46,25%
13 Doričić Jasna - Butković Vedran (4) 2 W 2 +2  170 86,00% 47,84%
14 Doričić Jasna - Butković Vedran (4) 4 S A +1 450   50,00% 47,92%
15 Doričić Jasna - Butković Vedran (4) 4 E K =  420 62,00% 48,44%
                130,80