Četvrtak
19.10.2023.

par: bye
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat  
7 Erceg - Skitarelić (4) -   -3 -3
8 Erceg - Skitarelić (4) -   -3 -6
9 Matković - Marušić (10) -   -3 -9
10 Matković - Marušić (10) -   -3 -12
11 Doričić - Butković V. (12) -   -3 -15
12 Doričić - Butković V. (12) -   -3 -18
13 Glad - Suljagić (6) -   -3 -21
14 Glad - Suljagić (6) -   -3 -24
15 Jovančević - Žilić (2) -   -3 -27
16 Jovančević - Žilić (2) -   -3 -30
17 Kvajo - Poklepović (3) -   -3 -33
18 Kvajo - Poklepović (3) -   -3 -36
19 Butković M. - Serdinšek (13) -   -3 -39
20 Butković M. - Serdinšek (13) -   -3 -42
21 Peroš - Starčević (11) -   -3 -45
22 Peroš - Starčević (11) -   -3 -48
23 Cetina - Pokorny (1) -   -3 -51
24 Cetina - Pokorny (1) -   -3 -54
25 Trnavac - Radojković (8) -   -3 -57
26 Trnavac - Radojković (8) -   -3 -60
1 Ravlić - Škreblin (9) -   -3 -63
2 Ravlić - Škreblin (9) -   -3 -66
3 Katnić M. - Kauzlarić (7) -   -3 -69
4 Katnić M. - Kauzlarić (7) -   -3 -72
5 Fabijanić - Glavić (5) -   -3 -75
6 Fabijanić - Glavić (5) -   -3 -78
                -78