Ponedjeljak
16.10.2023.

par: Skitarelić Nenad - Vila Želimir
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
5 Frančić Miro - Mihalović Luka (12) 4 S 3 +3 710   1,00% 1,00%
6 Frančić Miro - Mihalović Luka (12) 5 E A -1 100   33,64% 17,32%
17 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 5 x E A -1 100   25,50% 20,05%
18 Jovančević Robert - Žilić Ivica (2) 2 NT W 7 +1  150 99,00% 39,79%
15 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 2 E 9 +4  230 17,36% 35,30%
16 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (6) 3 S 8 +1 130   82,64% 43,19%
13 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 3 NT N 10 -1  100 33,64% 41,83%
14 Peroš Gordana - Starčević Marijan (7) 5 S 6 = 450   17,36% 38,77%
9 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 4 S J -2  100 99,00% 45,46%
10 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 3 NT S 6 +1 630   17,36% 42,65%
19 Cetina Mate - Pokorny Dean (5) 1 NT N 8 -1  50 41,86% 42,58%
20 Cetina Mate - Pokorny Dean (5) 3 W 3 =  110 74,50% 45,24%
21 bye (16) -   60,00% 46,37%
22 bye (16) -   60,00% 47,35%
25 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (15) 3 NT N 3 +1 430   99,00% 50,79%
26 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (15) 2 W J =  90 82,64% 52,78%
3 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 2 S A +1 140   90,79% 55,02%
4 Glad Slavica - Suljagić Salih (13) 3 NT W 10 +1  630 50,00% 54,74%
23 Šverko Mladen - Radojković Aleksandar (10) 3 E 10 +2  150 90,79% 56,64%
24 Šverko Mladen - Radojković Aleksandar (10) 3 NT E 10 +3  490 1,00% 53,85%
7 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 3 NT N 6 -1  100 74,50% 54,84%
8 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (3) 3 NT E 10 =  400 25,50% 53,50%
11 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (1) 4 N 9 -1  50 17,36% 51,93%
12 Serdinšek Dunja - Butković Miljenko (1) 4 N Q = 620   82,64% 53,21%
1 Doričić Jasna - Butković Vedran (14) 2 E A +1  140 82,64% 54,39%
2 Doričić Jasna - Butković Vedran (14) 5 x S A -4  1100 99,00% 56,10%
                204,22