Ponedjeljak
09.10.2023.

par: Skitarelić Nenad - Vila Želimir
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
10 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 S J -1  100 90,00% 90,00%
11 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 S 9 -2  100 80,00% 85,00%
12 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 x N A -2  500 100,00% 90,00%
19 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 3 NT W 3 +1  630 10,00% 70,00%
20 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 4 N 2 = 620   50,00% 66,00%
21 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 5 N Q = 600   80,00% 68,33%
7 Pozderac Anes - Putić Denis (12) 1 NT N 10 +1 120   30,00% 62,86%
8 Pozderac Anes - Putić Denis (12) 4 x N A -2  300 100,00% 67,50%
9 Pozderac Anes - Putić Denis (12) 3 W 7 +1  170 80,00% 68,89%
22 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (8) 3 NT S 8 +1 430   90,00% 71,00%
23 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (8) 4 E A =  620 100,00% 73,64%
24 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (8) 6 W A =  920 60,00% 72,50%
16 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 3 E 5 +1  170 100,00% 74,62%
17 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 4 W A =  420 20,00% 70,71%
18 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 6 x W A =  1210 0,00% 66,00%
25 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 4 N J +3 510   100,00% 68,13%
26 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 3 E 6 +2  150 40,00% 66,47%
27 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 4 S Q = 420   70,00% 66,67%
4 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 2 NT W 3 =  120 50,00% 65,79%
5 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 NT W 4 +3  490 0,00% 62,50%
6 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 1 NT S 4 +1 120   20,00% 60,48%
1 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 2 N J +1 110   80,00% 61,36%
2 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 4 E Q -1 50   60,00% 61,30%
3 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 1 N 8 +3 170   40,00% 60,42%
13 Doričić Jasna - Erceg Iva (3) 4 N A +1 650   50,00% 60,00%
14 Doričić Jasna - Erceg Iva (3) 6 NT N 8 = 990   0,00% 57,69%
15 Doričić Jasna - Erceg Iva (3) 5 E K =  400 90,00% 58,89%
                159,00