Ponedjeljak
09.10.2023.

par: Kvajo Zoran - Poklepović Marin
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
16 Glad Slavica - Suljagić Salih (10) 4 E 5 =  620 50,00% 50,00%
17 Glad Slavica - Suljagić Salih (10) 4 E 7 =  420 20,00% 35,00%
18 Glad Slavica - Suljagić Salih (10) 5 NT E 5 =  460 90,00% 53,33%
4 Pozderac Anes - Putić Denis (12) 1 NT W 3 +2  150 90,00% 62,50%
5 Pozderac Anes - Putić Denis (12) 3 NT W 4 +2  460 50,00% 60,00%
6 Pozderac Anes - Putić Denis (12) 1 E 8 -3 300   0,00% 50,00%
19 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 4 E A =  620 60,00% 51,43%
20 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 4 N 2 = 620   50,00% 51,25%
21 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 5 S 10 = 600   20,00% 47,78%
13 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 4 N A +2 680   90,00% 52,00%
14 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 3 NT S 4 +3 490   30,00% 50,00%
15 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 5 E 10 =  400 10,00% 46,67%
22 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 NT S 2 +3 490   90,00% 50,00%
23 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 NT E 10 -2 200   70,00% 51,43%
24 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 NT W Q +3  490 60,00% 52,00%
1 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 2 N 2 +2 130   100,00% 55,00%
2 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 4 E Q -2 100   100,00% 57,65%
3 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 2 N 8 +3 200   100,00% 60,00%
25 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 4 N 6 +2 480   60,00% 60,00%
26 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 4 E 8 +1  150 40,00% 59,00%
27 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 2 N A +3 150   30,00% 57,62%
10 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (8) 4 S J -1  100 90,00% 59,09%
11 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (8) 3 NT W 5 -1 50   20,00% 57,39%
12 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (8) 2 E 2 -1 50   60,00% 57,50%
7 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 1 NT N 10 +1 120   30,00% 56,40%
8 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 E K +2  150 50,00% 56,15%
9 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 4 S J -2  100 10,00% 54,44%
                147,00