Ponedjeljak
09.10.2023.

par: Pozderac Anes - Putić Denis
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Doričić Jasna - Erceg Iva (3) 3 W A -1 50   30,00% 30,00%
2 Doričić Jasna - Erceg Iva (3) 2 E Q +2  170 0,00% 15,00%
3 Doričić Jasna - Erceg Iva (3) 3 N Q = 140   0,00% 10,00%
4 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 1 NT W 3 +2  150 10,00% 10,00%
5 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 3 NT W 4 +2  460 50,00% 18,00%
6 Kvajo Zoran - Poklepović Marin (5) 1 E 8 -3 300   100,00% 31,67%
7 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 1 NT N 10 +1 120   70,00% 37,14%
8 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 4 x N A -2  300 0,00% 32,50%
9 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 3 W 7 +1  170 20,00% 31,11%
10 Glad Slavica - Suljagić Salih (10) 4 S J +1 650   80,00% 36,00%
11 Glad Slavica - Suljagić Salih (10) 3 E A -1 50   80,00% 40,00%
12 Glad Slavica - Suljagić Salih (10) 3 x E 2 -2 300   100,00% 45,00%
13 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 3 E 9 -3 300   20,00% 43,08%
14 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 3 NT S 4 +3 490   30,00% 42,14%
15 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 4 E K =  130 70,00% 44,00%
16 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 4 E 5 +1  650 0,00% 41,25%
17 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 W 9 +2  200 80,00% 43,53%
18 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 5 W 2 +1  480 40,00% 43,33%
19 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 E 6 +2  200 80,00% 45,26%
20 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 N 3 = 620   50,00% 45,50%
21 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 3 NT S 2 -2  200 0,00% 43,33%
22 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 3 NT S 2 +1 430   10,00% 41,82%
23 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 4 x W J -2 500   100,00% 44,35%
24 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 6 NT W Q =  990 10,00% 42,92%
25 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (8) 6 S K -1  50 0,00% 41,20%
26 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (8) 3 NT W Q +1  630 0,00% 39,62%
27 Butković Miljenko - Rex Ninoslav (8) 4 S 3 = 420   70,00% 40,74%
                110,00