Ponedjeljak
09.10.2023.

par: Doričić Jasna - Erceg Iva
bord  kontrakt izv. ataka štih. rezultat MP / %
1 Pozderac Anes - Putić Denis (12) 3 W A -1 50   70,00% 70,00%
2 Pozderac Anes - Putić Denis (12) 2 E Q +2  170 100,00% 85,00%
3 Pozderac Anes - Putić Denis (12) 3 N Q = 140   100,00% 90,00%
16 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 E A =  620 50,00% 80,00%
17 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 4 E Q =  420 80,00% 80,00%
18 Žorž Aleksandra - Andrijašević Jadran (9) 5 W 10 +1  480 60,00% 76,67%
10 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 3 NT N 3 +1 630   60,00% 74,29%
11 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 4 E 9 =  130 0,00% 65,00%
12 Fabijanić Dražen - Glavić Zoran (6) 3 N 10 -1  100 20,00% 60,00%
19 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 NT E 2 =  600 60,00% 60,00%
20 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 4 N 10 = 620   50,00% 59,09%
21 Ravlić Tamara - Škreblin Ognjen (2) 3 NT S 2 -1  100 30,00% 56,67%
25 Glad Slavica - Suljagić Salih (10) 4 N 6 +2 480   60,00% 56,92%
26 Glad Slavica - Suljagić Salih (10) 4 E 9 +1  150 40,00% 55,71%
27 Glad Slavica - Suljagić Salih (10) 3 NT N A +2 460   100,00% 58,67%
22 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 4 N Q +1 450   40,00% 57,50%
23 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 4 E A -1 100   40,00% 56,47%
24 Mastrović Irena - Kancijanić Valter (11) 4 W Q -1 50   100,00% 58,89%
7 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 2 x S 2 +1 380   0,00% 55,79%
8 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 3 E 4 +1  170 80,00% 57,00%
9 Peroš Gordana - Starčević Marijan (4) 1 NT S 5 -3  150 40,00% 56,19%
4 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 2 NT W 3 +1  150 90,00% 57,73%
5 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 3 NT W 8 +2  460 50,00% 57,39%
6 Butković Vedran - Mihalović Luka (7) 2 S 8 +2 130   60,00% 57,50%
13 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 4 N A +1 650   50,00% 57,20%
14 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 6 NT N 8 = 990   100,00% 58,85%
15 Skitarelić Nenad - Vila Želimir (1) 5 E K =  400 10,00% 57,04%
                154,00